Digitala lunchföreläsningar för medlemmar 2023

Kommande lunchföreläsningar: Torsdag 31 augusti 12.15: Sofie Aamand Beyer, doktorand/PhD-student vid Baby-Lab i Århus, Sofie berättar om sitt pågående forskningsprojekt om spädbarns sociala och kognitiva utveckling. I samarbejde med den udviklingspsykologiske forskningsenhed BabyLab på Aarhus Universitet undersøger Sofie udviklingen af to vigtige evner i spædbarnsalderen: forsinket imitation og intentionsforståelse. Formålet er at udforske de tidligste manifestationer […]

Digitala lunchföreläsningar för medlemmar 2023 Read More »