Webinar for NFSU medlemmer  

Tema: Erfaringer fra arbeid med somatisk syke små barn og deres familier.

Silja Berg Kårstad jobber som psykologspesialist på BUP-BUK på Barneklinikken i Trondheim, og er i tillegg førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge (NTNU) der hun forsker og underviser om gravide, sped- og småbarns psykiske helse. Silja har jobbet med familier på barneklinikken ved St. Olavs hospital i 15 år, og vil i dette foredraget dele sine kliniske erfaringer og noen nyttige modeller/rammeverk samt fortelle litt om forskningsresultat fra en studie av babyer med høy risiko for CP som hun har deltatt i som kliniker og forsker.

Det kommer finnes mulighet til spørsmål på slutten av webinaret.

Dato: 3 september 2024

Tid: 18:00-19:00

Plass: Zoom

Mail med informasjon og zoom-inbydelse sendes ut til medlemmer noen dager før webinaret.

Skroll til toppen