Hvem er Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)?

Om oss

Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH) er en ideell forening for klinikere og forskere innen fagfeltet sped- og småbarns psykiske helse som på engelsk har betegnelsen «Infant Mental Health». 

Foreningen er den nordiske grenen av the World Association for Infant Mental Health (WAIMH). WAIMHs målsetting er å fremme psykisk helse og god utvikling hos sped- og småbarn over hele verden, ta hensyn til kulturelle, regionale og miljømessige forskjeller, og å utvikle og spre forskningsbasert kunnskap om denne viktige utviklingsperioden i livet. 

De nordiske landene har mange likheter, men også noen vesentlige forskjeller, når det gjelder samfunnsforhold, organisering av offentlig helsetjenestetilbud, barns oppvekst-vilkår og foreldres rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel.  NFSU arrangerer årlige konferanser, i hovedsak på de skandinaviske språk, hvor kliniske erfaringer, nye metoder og forskning presenteres og diskuteres av fagfolk fra alle de nordiske landene.  I tillegg til en rekke faglige bidrag fra våre nordiske kolleger, inviteres ofte en anerkjent forsker eller kliniker fra et land utenfor Norden for å holde hovedforedraget på konferansen. Formålet er å dele erfaringer og spre nyeste kunnskap om betydningen av tidlig innsats for sårbare barn og familier i alle de nordiske landene og å stimulere til økt samarbeid om tidlig innsats mellom de nordiske landene. Overordnet mål er å stimulere til «best practice» i alle tjenester rettet mot gravide, sped-og småbarn og deres familier og få til felles forskningsprosjekter på tvers av de Nordiske landene.

NFSU/NAIMH har medlemmer i Norge, Sverige og Danmark og rommer både klinikere, forskere og studenter fra ulike faggrupper som arbeider, klinisk eller forskningsmessig, med sped- og småbarn og deres familier. Styret i NFSU/NAIMH består av seks medlemmer, to fra hver av de respektive medlemslandene Norge, Danmark og Sverige. 

Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling är en förening för professionella inom området «Infant Mental Health». Kliniker, forskare och studenter möts här, och vid vår årliga konferens utbyts erfarenheter och samarbeten mellan de nordiska länderna.

 

Del innholdet på:

Skroll til toppen