Konferanser

Konferens 2023

Nästa konferens blir 25-27 oktober i Uppsala, i Sverige. För första gången kommer konferensen att arrangeras i samverkan med Nordisk Marcé.

Tanken på en gemensam konferens, NFSU och Nordisk Marcé har funnits i många år och blir nu äntligen verklighet. Vi har mycket gemensamt och vår förhoppning är att deltagarna ska uppleva att föreningarnas bidrag berikar och kompletterar varandra och att vi tillsammans kan bidra till ett starkare fokus på blivande föräldrar, späda och små barn och deras familjer. 

Ytterligare en vinst med en gemnsam konferens är att deltagarna inte tvingas välja mellan de två konferenserna.

Rull til toppen