Öppet för abstractinlämning - Gemensam konferens 2023 NFSU & Nordisk Marcé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nästa konferens blir 25-27 oktober i Uppsala, i Sverige. För första gången kommer konferensen att arrangeras i samverkan med Nordisk Marcé.

Tanken på en gemensam konferens, NFSU och Nordisk Marcé har funnits i många år och blir nu äntligen verklighet. Vi har mycket gemensamt och vår förhoppning är att deltagarna ska uppleva att föreningarnas bidrag berikar och kompletterar varandra och att vi tillsammans kan bidra till ett starkare fokus på blivande föräldrar, späda och små barn och deras familjer. 

Ytterligare en vinst med en gemnsam konferens är att deltagarna inte tvingas välja mellan de två konferenserna.

Nordisk Marcé kommer att ansvara för programmet för konferensens dag 1, NFSU för dag 3 och vi ansvarar gemensamt för dag 2.

Vi har nu öppnat upp för att skicka in abstracts, både vetenskapliga och kliniska till konferensen: Klicka här för att läsa mer och skicka in abstract

 

Rull til toppen