Konferens 2023

Åhörarkopior från presentationerna.

Åhörarkopior har varit publicerade en begränsad tid och är nu borttagna.

Konferensprogram, abstracts och presentationsfolder:
NFSU-Marcé 2023 program
Presentation folder
Abstract presentations

 

 

 

Äldre inlägg

Nästa konferens blir 25-27 oktober i Uppsala, i Sverige. För första gången kommer konferensen att arrangeras i samverkan med Nordisk Marcé. Konferensen kommer att hållas i Uppsala universitets huvudbyggnad på Biskopsgatan 3.

Tanken på en gemensam konferens, NFSU och Nordisk Marcé har funnits i många år och blir nu äntligen verklighet. Vi har mycket gemensamt och vår förhoppning är att deltagarna ska uppleva att föreningarnas bidrag berikar och kompletterar varandra och att vi tillsammans kan bidra till ett starkare fokus på blivande föräldrar, späda och små barn och deras familjer.

Ytterligare en vinst med en gemnsam konferens är att deltagarna inte tvingas välja mellan de två konferenserna.

NFSU kommer att ansvara för programmet för konferensens dag 1, Nordisk Marcé för dag 3 och vi ansvarar gemensamt för dag 2.

Vi har nu stängt för att skicka in abstracts. Tack till alla som skickat in!

Här finns programmet: Marce NFSU 2023 Konferensprogram

 
 
 
 
 
Skroll til toppen