Hvorfor bli medlem

Hvorfor bli medlem?

NFSU är en sammanslutning som bildades 1991, som en dotterförening till WAIMH. För närvarande ingår de tre skandinaviska länderna Sverige, Danmark och Norge men ej Finland p g a språkbarriären. Tanken med NFSU är att det ska vara en förening som knyter ihop erfarenheter och bidrar med kunskap för forskare och kliniker inom späd- och småbarnsfältet (infant mental health) i de skandinaviska länderna.

Vad får man för medlemsavgiften?

– Tidigare har det ordnats caféer med olika typer av föreläsare och nu senaste har vi testat att ordna lunchföreläsningar via Zoom. Ofta är det någon i styrelsen som tagit initiativ till detta men om man som medlem har önskemål om att själv bjuda in en spännande föreläsare kring något tema, eller själv har något man vill berätta/diskutera kan föreningen bistå med videoplattform eller i det fall det behövs, bidra med medel till arrangemanget.

– En del av medlemsavgiften går också till att bekosta de möten då styrelsen samlar ihop sina styrelseledamöter och träffas, vanligtvis i det land där konferensen ska hållas. Under den här styrelsens tid har det varit två gånger per år och huvudsyftet är att planera det kommande årets konferens.

– Som medlem i NFSU får du reducerad avgift till NFSUS:s årskonferens
– Som medlem stöttar du NFSU:s hemsida som är en viktig kanal för att få ut nyheter om kurser, workshops och uppdateringar vad som sker ute i småbarnsverksamheterna och i den akademiska världen runt späd- och småbarnsfältet.

Nytt för 2023: WAIMH associate medlemskap ingår i medlemsavgiften till NFSU.

Under 2023 betalar NFSU en engångssumma till WAIMH som innebär att alla medlemmar i NFSU får medlemsskap i WAIMH som WAIMH associate.  Detta är på försök under 2023.

Som WAIMH associate får du:

  • Reducerad avgift på WAIMH-konferensen  (WAIMH Associate: rabatt ger reducerad pris med 60 euros, vid full medlemsskap 100 euros). OBS! Som Associate medlem anmäler du dig till WAIMH-konferensen som non-member och använder istället rabattkoden du får i samband med att du blir medlem i NFSU)
  • Tillgång till WAIMHs medelmssida, och e-post
  • Webinar serie Laying the Path for Lifelong Wellness till samma reducerade pris som fullvärdiga medlemmar.
Skroll til toppen