Hvorfor bli medlem

Hvorfor bli medlem?

NFSU är en sammanslutning som bildades 1991, som en dotterförening till WAIMH. För närvarande ingår de tre skandinaviskaländerna Sverige, Danmark och Norge men ej Finland p g a språkbarriären. Tanken med NFSU är att det ska vara en förening som knyter ihop erfarenheter och bidrar med kunskap för forskare och kliniker inom späd- och småbarnsfältet (infant mental health) i de skandinaviska länderna.

Vad får man för medlemsavgiften?

– Genom åren har det ordnats caféer med olika typer av föreläsare. Ofta är det någon i styrelsen som tagit initiativ till detta men om man som medlem har önskemål om att själv bjuda in en spännande föreläsare kring något tema, eller själv har något man vill berätta/diskuterar kan föreningen vara med och bidra med pengar till ett liknande arrangemang.
– I ett styrelsebeslut 160605 bestämdes att föreningen ska ge möjlighet för två medlemmar i föreningen att kunna åka på WAIMH-konferens. Stipendiet är på 5000 kr vardera och man får motivera och ansöka till styrelsen hur man ska använda sig av presenterat forskningsläge på WAIMH-konferensen i egen verksamhet inom späd- och småbarnsfältet i respektive hemland.
– En del av medlemsavgiften går också till att bekosta de möten då styrelsen samlar ihop sina styrelseledamöter och träffas vanligtvis i det land där konferensen ska hållas. Under den här styrelsens tid har det varit två gånger per år och huvudsyftet är att planera det kommande årets konferens.
– Som medlem i NFSU får du reducerad avgift till NFSUS:s årskonferens
– Som medlem stöttar du NFSU:s hemsida som är en viktig kanal för att få ut nyheter om kurser,workshops och uppdateringar vad som sker ute i småbarnsverksamheterna och i den akademiska världen runt späd- och småbarnsfältet.

Rull til toppen