Digitala lunchföreläsningar för medlemmar 2023

Kommande lunchföreläsningar:

Torsdag 31 augusti 12.15: Sofie Aamand Beyer, doktorand/PhD-student vid Baby-Lab i Århus, berättar om sitt pågående forskningsprojekt om spädbarns sociala och kognitiva utveckling.

I samarbejde med den udviklingspsykologiske forskningsenhed BabyLab på Aarhus Universitet undersøger Sofie udviklingen af to vigtige evner i spædbarnsalderen: forsinket imitation og intentionsforståelse. Formålet er at udforske de tidligste manifestationer af disse evner samt hvordan evnerne er relaterede. Projektet indebærer, at knap 200 spædbørn fordelt på fire aldersgrupper besøger laboratoriet to dage i streg. Her indgår børnene i flere forskellige opgaver, der kan bidrage med at kaste lys over de tidligste manifestationer af børns forståelse for deres sociale omverden i 6-, 8-, 10- og 12-månedersalderen.

Til frokostforelæsningen vil Sofie introducere den eksperimentelle forskning, der finder sted i BabyLab, og præsentere baggrunden for sit Ph.d.-projekt. Desuden vil hun dele videoer, der giver indblik i proceduren og foreløbige resultater omkring spædbørns udvikling i det første leveår.

Fredag 8 september, 12.15: Fil.dr och psykolog Monica Lidbeck. Monica berättar om delad föräldraledighet utifrån sin avhandling ”Sharing & Caring: Division of parental leave from a psychological perspective»

Genomförda lunchföreläsningar:

Måndag 24 april, 12.15:  Psykolog/postdoc Ida Egmose Pedersen berättar om det danska projektet «Förstå din baby».

Skroll til toppen