Velkommen til NFSU

Nordisk Forening for Spedbarnsutvikling  er den nordiske grenen av World Association for Infant Mental Health , hvis hovedformål er å øke fokuset på kunnskap om psykisk helse i sped-og småbarnsalderen.

 

Årets NFSU konference den 11-12 november 2021 i København er udsolgt

Hovedkonferencens tema er: Med blikket på barnet

Mere om årets tema:

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne fokusere på den problemstilling, at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspils- undersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål.

Program dag 1 ”Med blikket på barnet”

08.30 – 10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen! Anja Molbeck Andersen, leder af NFSU

10.10 – 10.30 Kari Slinning; Nordisk ministerråd

10.30 – 11.00 Lynne Murray: The psychology of babies; how relationships support development from birth to two. Specific facets of parenting link to specific child outcomes. ‘Is there something special about book-sharing?’

11.00 – 11.15 pause

11.15 – 12.00 Lynne Murray: The psychology of babies (fortsat)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 WARM projektet: opfølgning i forhold til børn af forældre med psykiske lidelser ved Susanne Harder, Katrine Rødher og Sofie Stender, Københavns universitet

13.30 – 14.00 Teija Ancke: Små barn med psykisk sjuk förälder -effekter på interaktionsmönster

Kort Pause

14.10 – 14.50 ««Mothering the mother – men hva med barnet?» Refleksjoner og erfaringer fra praksisfeltet».

v/Heidi Fjeldheim og Hege Syversen Smerud, sped- og småbarnsenheten Ahus, BUP ØR.

14.50 – 15.20 Pause

15.20 – 15.50 Sebastian Lundström: The rise of autism spectrum disorder: Artefact or reality?

En kort strække-ben pause

15.55 – 16.25 Anne Ulbæk; Samvær og kontakt mellem spæd- og småbørn, hvor en forælder er indlagt i voksenpsykiatrisk sengeafsnit.

Der afholdes Årsmøde umiddelbart efter denne konferencedag.

 Der afholdes get-together og festmiddag fra kl. 18.30

Program dag 2

«Samspillsobservasjon av foreldre og barn – hvilke metoder benyttes i sosial-og helsetjenestene i Norden og hvilke egner seg best for klinisk bruk og hvilke egner seg best for forskning?»

Mere om tema; Systematiske observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er en viktig informasjonskilde i vurdering av barnets omsorgssituasjon, men det er liten kunnskap om hvor pålitelig innhenting av slik informasjon er. Bruk av samspillsobservasjoner krever spesifikke metodeferdigheter, både når det gjelder praktisk gjennomføring og tolkning av informasjonen som fremkommer, men også med hensyn til vurdering av nytte i undersøkelse-og tiltaksarbeid. Derfor inkluderer metodeferdigheter en reflektert holdning til muligheter og begrensninger ved å bruke systematiske samspillsobservasjoner.

09.00 – 09.30 Introduktion v/ Kari Slinning med fokus på bruk av strukturerte samspillsmetoder 09.30 – 10.00 Crowell- metoden (Crowell & Feldman) v/ Heidi Jacobsen

10.00 – 10.30 Pause med kaffe

10.30 – 11.10 Parent-Child Early Relational Assessment Scale (PC-ERA, R. Clark) v/ Teija Anke og Heidi Fjellheim samt The brief parent-child early relational assessment (B-ERA, R. Clark) v/Kari Slinning

11.10 – 11.40 Care Index (Pat Crittenden) v/ Eline Hagvoll Trudvang

11.40 – 12.10 Emotional availability scales (EAS, Z. Biringen) v/ Kristin Lund

12.10 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Marchack Interaction Method (MIM, A. Jernberg ) v/ Amalie Vatne Brean og Kathrin Bernstad

13.45 – 14.15 Coding Interactive Behavior (CIB, R.Feldman) v/ Gun-Mette Rødsand, samt drøftelse ved Susanne Harder og Katrine Rødher

14.15 – 14.45 Pause med kaffe

14.45 – 15.15 Oppsummering av likheter og forskjeller, styrker og svakheter

Program for prækonferencen den 10. november 2021

Prekonferensen kommer att ge en introduktion till Child-Parent Psychotherapy (CPP), en relationsbaserad och traumafokuserad behandlingsmetod för barn 0–6 år.

Förutom presentationer/föreläsning kommer deltagarna även att få öva praktiskt och diskutera i mindre grupper. Målgruppen för prekonferensen är kliniker som arbetar med behandling av små barn och deras omsorgsgivare.

CPP lämpar sig väl för barn som varit med om olika typer av stressfyllda livshändelser som påverkat relationen mellan förälder/omsorgsperson och barn. Det kan gälla enstaka svåra händelser till komplex och långvarig utsatthet, såsom: Olyckor, separationer, egen eller förälders utsatthet för våld och övergrepp, omsorgssvikt, psykisk eller somatisk sjukdom hos förälder, medicinska trauman eller erfarenheter av krig och migration.

I behandlingen möter man i huvudsak barn och förälder/omsorgsperson tillsammans.

CPP har sin grund i anknytningsteori, integrerat med traumateori, psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, och social inlärningsteori. CPP fokuserar även på kontextuella faktorer, familjens kultur, och historiska trauman. CPP är manualbaserad och har gott vetenskapligt stöd.

Prekonferensen afholdes av Pamela Massoudi, Guro Vigestad & Anita Krøvel-Velle,  CPP-utbildare i Sverige respektiv Norge.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Priser for konferencen

Early bird pris for medlemmer af NFSU: 2500 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.konference inden 20/9

Early bird for ikke medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.konference inden 20/9

Late bird for medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding efter 20/9

Late bird pris for ikke-medlemmer af NFSU: 3500 DKK, dvs. tilmelding efter 20/9

Pris for heltids studerende: 1500 DKK

Pris for deltagelse i prækonferencen: 1200 DKK

 

 

Kære medlemmer

Velkommen til NFSU’ nye hjemmeside

Styregruppen i NFSU har det sidste år arbejdet med at fornye NFSU’s hjemmeside og vi har glædet os til at præsentere denne for alle. Vi er i samarbejde med Nordic Marce indgået en aftale med et firma, som har hjulpet os med at opbygge et helt nyt format for hjemmesiden, så det både er mere funktionelt, samt bl.a. bedre forbundet med sociale medier mm.

NFSU konference 2021 i København

Vi har i NFSU styregruppen endvidere haft fokus på planlægning af næste NFSU konference  som fortsat vil blive afholdt på Scandic Falkoner i København. Konferencen afholdes den 11-12 november 2021, samt prækonference den 10. november.

Tema for NFSU konferencen er fortsat: Med blikke på barnet

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne problematisere at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspilsundersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål. Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet hvorefter det sendes ud sammen med information omkring tilmelding mm.

NFSU og den aktuelle covid 19 situation

Idet at NFSU konferencen kommer til at blive udsat et år pga. den aktuelle covid 19 situation, betyder det også, at det ikke har været muligt at afholde årsmøde som vanligt i 2020. På denne baggrund er valg til styregruppen også udskudt et år. Alle aktuelle medlemmer af styregruppen har indvilliget i at sidde et år ekstra pga. af den aktuelt usædvanlige covid 19 situation. Vi har i styregruppen også besluttet at betalt medlemskab af NFSU i 2020 også dækker medlemskab i 2021.

Styregruppen består af:

Katrin Bergstad, Sverige (sekretær)

Pamela Massoudi, Sverige (svensk kasserer)

Kari Slinning, Norge (styregruppemedlem)

Vibeke Moe, Norge (norsk Kasserer)

Benedicte Engstrup, Danmark (dansk Kasserer)

Anja Molbeck Andersen, Danmark (leder/formand)

Styregruppemøder/aktiviteter

Styregruppen har ikke haft mulighed for at mødes fysisk i 2020 pga. den aktuelle covid 19 situation, men har haft jævnlige online møder. Hovedfokus for styregruppemødet var at planlægge og forberede årets konference, men der har også været fokus på andre temaer som økonomi, hjemmeside, sociale medier mm.

Jeg vil takke medlemmerne for tilliden til at kunne deltage i arbejdet med NFSU’s udvikling. Jeg vil også gerne takke styregruppen for et godt samarbejde i styregruppen, trods den vanskelige og uforudsigelige tid vi lever i lige nu. Det gør styregruppens vanlige fokuspunkt på konferenceplanlægning, specielt på tværs af landegrænser, meget vanskelig og har gjort at vi har måtte tage nogle svære beslutninger . Der er stort engagement ift. planlægning af den kommende NFSU konference og vi ser frem til en fagligt spændende konference.

På vegne af styregruppen i NFSU, København, 08.04.2021

Anja Molbeck Andersen

Leder NFSU

 

Kære medlemmer

Velkommen til NFSU’ nye hjemmeside

Styregruppen i NFSU har det sidste år arbejdet med at fornye NFSU’s hjemmeside og vi har glædet os til at præsentere denne for alle. Vi er i samarbejde med Nordic Marce indgået en aftale med et firma, som har hjulpet os med at opbygge et helt nyt format for hjemmesiden, så det både er mere funktionelt, samt bl.a. bedre forbundet med sociale medier mm.

NFSU konference 2021 i København

Vi har i NFSU styregruppen endvidere haft fokus på planlægning af næste NFSU konference  som fortsat vil blive afholdt på Scandic Falkoner i København. Konferencen afholdes den 11-12 november 2021, samt prækonference den 10. november.

Tema for NFSU konferencen er fortsat: Med blikke på barnet

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne problematisere at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspilsundersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål. Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet hvorefter det sendes ud sammen med information omkring tilmelding mm.

NFSU og den aktuelle covid 19 situation

Idet at NFSU konferencen kommer til at blive udsat et år pga. den aktuelle covid 19 situation, betyder det også, at det ikke har været muligt at afholde årsmøde som vanligt i 2020. På denne baggrund er valg til styregruppen også udskudt et år. Alle aktuelle medlemmer af styregruppen har indvilliget i at sidde et år ekstra pga. af den aktuelt usædvanlige covid 19 situation. Vi har i styregruppen også besluttet at betalt medlemskab af NFSU i 2020 også dækker medlemskab i 2021.

Styregruppen består af:

Katrin Bergstad, Sverige (sekretær)

Pamela Massoudi, Sverige (svensk kasserer)

Kari Slinning, Norge (styregruppemedlem)

Vibeke Moe, Norge (norsk Kasserer)

Benedicte Engstrup, Danmark (dansk Kasserer)

Anja Molbeck Andersen, Danmark (leder/formand)

Styregruppemøder/aktiviteter

Styregruppen har ikke haft mulighed for at mødes fysisk i 2020 pga. den aktuelle covid 19 situation, men har haft jævnlige online møder. Hovedfokus for styregruppemødet var at planlægge og forberede årets konference, men der har også været fokus på andre temaer som økonomi, hjemmeside, sociale medier mm.

Jeg vil takke medlemmerne for tilliden til at kunne deltage i arbejdet med NFSU’s udvikling. Jeg vil også gerne takke styregruppen for et godt samarbejde i styregruppen, trods den vanskelige og uforudsigelige tid vi lever i lige nu. Det gør styregruppens vanlige fokuspunkt på konferenceplanlægning, specielt på tværs af landegrænser, meget vanskelig og har gjort at vi har måtte tage nogle svære beslutninger . Der er stort engagement ift. planlægning af den kommende NFSU konference og vi ser frem til en fagligt spændende konference.

På vegne af styregruppen i NFSU, København, 08.04.2021

Anja Molbeck Andersen

Leder NFSU

Aktuelt fra NFSU

Årets NFSU konference den 10-12 november 2021 i København  på Scandic Falkoner

 

OBS MED TILMELDINGSLINK I BUNDEN

 

Hovedkonferencens tema er: Med blikket på barnet

 

Mere om årets tema:

 

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne fokusere på den problemstilling, at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspils- undersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål.

 

Program dag 1 ”Med blikket på barnet”

 

08.30 – 10.00 Registrering og kaffe

 

10.00 – 10.10 Velkommen! Anja Molbeck Andersen, leder af NFSU

 

10.10 – 10.30 Kaija Puura – World Organisation Of Infants Mental Health; Infant Human Rights: Vad betyder det för små barn med psykisk ohälsa?

 

10.30 – 11.00 Lynne Murray: The psychology of babies; how relationships support development from to two. Specific facets of parenting link to specific child outcomes

 

11.00 – 11.15 pause

 

11.15 – 12.00 Lynne Murray: The psychology of babies (fortsat)

 

12.00 – 13.00 Lunch

 

birth

 

13.00 – 13.30 WARM projektet: opfølgning i forhold til børn af forældre med psykiske lidelser ved Susanne Harder og Katrine Rødher, Københavns universitet

 

13.30 – 14.00 Teija Ancke: Små barn med psykisk sjuk förälder -effekter på interaktionsmönster

 

Kort Pause

 

14.10 – 14.50 NBO i kliniska/psykiatriska verksamheter «Mothering the mother – men hva med barnet?» v/Heidi Fjeldheim og Hege Syversen Smerud

 

14.50 – 15.20 Pause

 

15.20 – 15.50 Sebastian Lundström: The rise of autism spectrum disorder: Artefact or reality?

 

 

 

En kort strække-ben pause

 

15.55 – 16.25 Karin Brocki: Kan föräldraskap och anknytning ha betydelse för utvecklingen av individuella skillnader i barns exekutiva funktioner och senare beteendeproblem?

 

Der afholdes Årsmøde umiddelbart efter denne konferencedag Der afholdes get-together og festmiddag fra kl. 18.30

 

Program dag 2

 

«Samspillsobservasjon av foreldre og barn – hvilke metoder benyttes i sosial-og helsetjenestene i Norden og hvilke egner seg best for klinisk bruk og hvilke egner seg best for forskning?»

 

Mere om tema; Systematiske observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er en viktig informasjonskilde i vurdering av barnets omsorgssituasjon, men det er liten kunnskap om hvor pålitelig innhenting av slik informasjon er. Bruk av samspillsobservasjoner krever spesifikke metodeferdigheter, både når det gjelder praktisk gjennomføring og tolkning av informasjonen som fremkommer, men også med hensyn til vurdering av nytte i undersøkelse-og tiltaksarbeid. Derfor inkluderer metodeferdigheter en reflektert holdning til muligheter og begrensninger ved å bruke systematiske samspillsobservasjoner.

 

09.00 – 09.30 Introduktion v/ Kari Slinning med fokus på bruk av strukturerte samspillsmetoder 09.30 – 10.00 Crowell- metoden (Crowell & Feldman) v/ Heidi Jacobsen

 

10.00 – 10.30 Pause med kaffe

 

10.30 – 11.10 Parent-Child Early Relational Assessment Scale (PC-ERA, R. Clark) v/ Teija Anke og Heidi Fjellheim samt The brief parent-child early relational assessment (B-ERA, R. Clark) v/Kari Slinning

 

11.10 – 11.40 Care Index (Pat Crittenden) v/ Eline Hagvoll Trudvang

 

11.40 – 12.10 Emotional availability scales (EAS, Z. Biringen) v/ Kristin Lund

 

12.10 – 13.15 Lunch

 

13.15 – 13.45 Marchack Interaction Method (MIM, A. Jernberg ) v/ Amalie Vatne Brean og Kathrin Bernstad

 

13.45 – 14.15 Coding Interactive Behavior (CIB, R.Feldman) v/ Gun-Mette Rødsand, samt drøftelse ved Susanne Harder og Katrine Rødher

 

14.15 – 14.45 Pause med kaffe

 

14.45 – 15.15 Oppsummering av likheter og forskjeller, styrker og svakheter Ret til ændringer i programmet forbeholdes

 

 

 

 Program for prækonferencen den 10. november 2021

 

 Child-Parent Psychotherapy (CPP) är en relationsbaserad och traumafokuserad behandlingsmetod för barn 0–

 

 6 år.

 

CPP lämpar sig väl för barn som varit med om olika typer av stressfyllda livshändelser som påverkat relationen mellan förälder/omsorgsperson och barn. Det kan gälla enstaka svåra händelser till komplex och långvarig utsatthet, såsom: Olyckor, separationer, egen eller förälders utsatthet för våld och övergrepp, omsorgssvikt, psykisk eller somatisk sjukdom hos förälder, medicinska trauman eller erfarenheter av krig och migration.

 

I behandlingen möter man i huvudsak barn och förälder/omsorgsperson tillsammans.

 

CPP har sin grund i anknytningsteori, integrerat med traumateori, psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, och social inlärningsteori. CPP fokuserar även på kontextuella faktorer, familjens kultur, och historiska trauman.

 

CPP är manualbaserad och har gott vetenskapligt stöd.

 

Prækonferencen afholdes af blandt andet Pamela Massoudi. Hun er klinisk psykolog og forsker med lang erfaring i psykologisk arbeid med sped- og småbarn og deres familier. Pamela arbeider i et småbarnsteam i BUP, men har tidligere arbeidet både i helsestasjon og med barnemedisin. Pamela har arbeidet klinisk med CPP siden 2013 og driver med utdanning i CPP i Sverige.

 

 

 

Priser for konferencen

 

Early bird pris for medlemmer af NFSU: 2500 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.

 

konference inden1/9

 

Early bird for ikke medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.

 

konference inden 1/9

 

Late bird for medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding efter 1/9

 

Late bird pris for ikke-medlemmer af NFSU: 3500 DKK, dvs. tilmelding efter 1/9

 

Pris for heltids studerende: 1500 DKK

 

 

 

Pris for deltagelse i prækonferencen: 1200 DKK

 

Tilmeldingslink;

 

https://kongresk.eventsair.com/nfsu2021/tilmelding

 

Rull til toppen