Nyhetsbrev 2021

Kære medlemmer

Velkommen til NFSU’ nye hjemmeside

Styregruppen i NFSU har det sidste år arbejdet med at fornye NFSU’s hjemmeside og vi har glædet os til at præsentere denne for alle. Vi er i samarbejde med Nordic Marce indgået en aftale med et firma, som har hjulpet os med at opbygge et helt nyt format for hjemmesiden, så det både er mere funktionelt, samt bl.a. bedre forbundet med sociale medier mm.

NFSU konference 2021 i København

Vi har i NFSU styregruppen endvidere haft fokus på planlægning af næste NFSU konference  som fortsat vil blive afholdt på Scandic Falkoner i København. Konferencen afholdes den 11-12 november 2021, samt prækonference den 10. november.

Tema for NFSU konferencen er fortsat: Med blikke på barnet

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne problematisere at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspilsundersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål. Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet hvorefter det sendes ud sammen med information omkring tilmelding mm.

NFSU og den aktuelle covid 19 situation

Idet at NFSU konferencen kommer til at blive udsat et år pga. den aktuelle covid 19 situation, betyder det også, at det ikke har været muligt at afholde årsmøde som vanligt i 2020. På denne baggrund er valg til styregruppen også udskudt et år. Alle aktuelle medlemmer af styregruppen har indvilliget i at sidde et år ekstra pga. af den aktuelt usædvanlige covid 19 situation. Vi har i styregruppen også besluttet at betalt medlemskab af NFSU i 2020 også dækker medlemskab i 2021.

Styregruppen består af:

Katrin Bernstad, Sverige (sekretær)

Pamela Massoudi, Sverige (svensk kasserer)

Kari Slinning, Norge (styregruppemedlem)

Vibeke Moe, Norge (norsk Kasserer)

Benedicte Engstrup, Danmark (dansk Kasserer)

Anja Molbeck Andersen, Danmark (leder/formand)

Styregruppemøder/aktiviteter

Styregruppen har ikke haft mulighed for at mødes fysisk i 2020 pga. den aktuelle covid 19 situation, men har haft jævnlige online møder. Hovedfokus for styregruppemødet var at planlægge og forberede årets konference, men der har også været fokus på andre temaer som økonomi, hjemmeside, sociale medier mm.

Jeg vil takke medlemmerne for tilliden til at kunne deltage i arbejdet med NFSU’s udvikling. Jeg vil også gerne takke styregruppen for et godt samarbejde i styregruppen, trods den vanskelige og uforudsigelige tid vi lever i lige nu. Det gør styregruppens vanlige fokuspunkt på konferenceplanlægning, specielt på tværs af landegrænser, meget vanskelig og har gjort at vi har måtte tage nogle svære beslutninger . Der er stort engagement ift. planlægning af den kommende NFSU konference og vi ser frem til en fagligt spændende konference.

På vegne af styregruppen i NFSU, København, 08.04.2021

Anja Molbeck Andersen

Leder NFSU

Skroll til toppen