Hva skjer i Norden?

Ericastiftelsens utbildning i Child – Parent Psychotherapy (CPP)
En evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0 – 6 år

 

CPP är en behandlingsmetod för barn 0 – 6 år som har upplevt traumatiserande händelser, exempelvis våld i olika former, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster. Metoden är manualiserad och har god forskningsevidens. Den
teoretiska grunden är int egrativ och utgår bl a från psykodynamisk utvecklings – psykologi och teorier om anknytning, trauma och kognitiv beteendeteori.

Klikk på lenken for mer informasjon:

cpp-infoblad-kurs-17-19-cpp