nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Se programmet: Årets NSFU-konferanse 10.-12. september i Trondheim

Program klart!

Årets NFSU-konferanse: 10.-12. september i norske Trondheim.

Etter 10. mai vil det åpnes  opp for påmelding til konferansen!

Hovedkonferansens tema er  samspillsintervensjoner -hvorfor og hvordan?

Mer om tema
Vi som arbeider med sped- og småbarn vet at barnets samspill med foreldrene har avgjørende betydning for barnets videre utvikling. Når vi møter barn som ikke får tilstrekkelig hjelp til å utvikle seg i samspillet, forsøker  vi å finne måter for å forbedre kvaliteten på intervensjonene. Men hvordan gjør man egentlig det og og hvilken metode passer best i den bestemte situasjonen og med hvilke foreldre?

De siste årene har det, gledelig nok, blitt introdusert flere metoder for å endre samspillet mellom barn og foreldre. I løpet av konferansen kommer vi til å få ta del i forelesninger omkring flere samspillsmetoder, hvorav de fleste anvendes i Norden.

Med årets konferanse ønsker vi å sette søkelyset på kjernen i det kliniske arbeidet med samspillsintervensjoner beregnet på  sped- og småbarn, hvor vi undrer oss over – Hvorfor skal man anvende en metode og hvordan foregår faktisk behandlingen?

 

PROGRAM

Dag 1, onsdag 11.-september 2019:

09.30-09.45      Velkommen

09.45-10.30      Intervening Early to Enhance Parenting of Vulnerable Infants: The Attachment and Biobehavioral Catch-up Approach, Mary Dozier, Professor i psykologi og hjernevitenskap, Universitetet i Delaware

10.30-10.45    Pause

10.45-11.30      The Attachment and Biobehavioral Catch-up Approach (ABC). Mary Dozier forts.

11.30-12.30      Lunsj

12.30-13.00     A pilot study of ABC in a Norwegian child protective services context – preliminary experiences from families and parent coaches. Hans Bergsund. PhD stipendiat, Seksjon for sped- og småbarn, RBUP Øst og Sør

13.00-13.45     Shared pleasure in parent-infant interaction: a possible protective factor in at-risk conditions. Kaija Puura, Professor i barnepsykiatri, Tampere universitet, Finland

13.45-14.15      Kaffepause

14.15-15.00      Embodied shark music in the parent- infant relationship, Hedvig Svendsrud, klinisk psykolog, sykehuset Vestfold

15.00-15.15     Pause

15.15-16.00     Child-Parent Psychotherapy (CPP)  – en introduktion. Pamela Massoudi, PhD, leg. psykolog, Region Kronoberg och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige.

16.15-17.00     NFSU Årsmøte

18.30                  Mingel

19.00                  Festmiddag, med eget program

 

Dag 2, torsdag 12.september 2019

09.00 – 09.45   Spedbarn med belastninger: Lytte, synge, forstå og hjelpe; Kerstin Söderström , psykolog PhD og førsteemanuensis ved Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Innlandet, og Tora Søderstrøm Gade, Musikkterapeut og PhD stipendiat, Griegakademiet

09.45-10.00     Pause

10.00-10.45     Trivsel og resiliens: Transmission af sundhed og risiko fra forældre med alvorlig psykisk lidelse til deres børn – WARM-studiet. Susanne Harder, PhD., professor MSO Københavns Universitet og Kirstine Agnete Davidsen, psykolog BUC Odense, PhD., lektor, Syddansk Universitet

10.45-11.15     Kaffepause

11.15- 12.00     ”Klok av skade”? – arbeide med gravide og spedbarnsforeldre med multiple barndomsbelastninger. Heidi Fjeldheim, klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, Marte Meo-terapeut, psykoterapeut, BUP Øvre Romerike AHUS

12.00-12.15     Pause

12.15-13.00     Marte Meo – fra teori og praksis til empiri. Magnhild Singstad Høyvik, Spesialist i barne og ungdomspsykiatri , RKBU Midt og Ragnhild Onsøyen, Psykologspesialist, RKBU Midt

13.00 -14.00    Lunsj

14.00-14.45      MIM og Theraplay i klinikken; presentasjon og klinisk eksempel. Hvordan og hvorfor. Hanne Dahlin, psykologspesialist med fordypning barne- og ungdomspsykologi, Privatpraktiserende, Midt Norge

14.45-15.00     Pause

15.00-15.45     Trygghetssirkelen- COS Virginia familiemodellen og gruppemodellen. Kjersti Sandnes, psykolog, PhD stipendiat, RKBU Midt Norge

15.45-16.00     Oppsummering og avslutning

Vil du printe ut programmet? Hent pdf-program-nfsu-konferanse-2019

 

Prekonferanse: tirsdag 10. september 2019

Prekonferensen vil være dagen før hovedkonferansen, og årets tema for prekonferansen er:

 Alarm Distress Baby Scale, ADBB

Vil du vite mer om Alarm Distress Baby Scale?

Sosial tilbaketrekning hos spedbarn kan være et signal om at barnet ikke har det så bra. Tilbaketrekning kan være tegn på stress, sykdom, relasjonsproblemer eller omsorgssvikt.

Allerede som nyfødt viser barn evne til å regulere inntrykk og kontakt gjennom å vende blikket bort, lukke øynene og snu hodet bort når det trenger pause og deretter vende tilbake med blikkontakt og være klar for ny kontakt. Dette er en naturlig og adaptiv form for tilbaketrekking hos spedbarnet som spiller en viktig rolle i barnets tilpasning og regulering av følelsestilstander. Vedvarende sosial tilbaketrekning derimot, dvs som strekker seg over det meste av dagen eller som varer i to uker eller mer, er et faresignal og kan blant annet være et signal på alvorlig omsorgssvikt. Det kan også være tegn på en organisk sykdom.

Du lærer om

  • Hvor viktig det er å lære seg å kjenne igjen tegn på tilbaketrekning hos spedbarn som:
  • manglende øyekontakt
  • manglende vokalisering
  • lite variasjon i ansiktsuttrykk og følelsesuttrykk
  • manglende motorikk i forhold til alder
  • tegn til selvstimulering. Hos litt større barn kan man også se mangel på bruk av gester. Dersom man ser slike symptomer hos spedbarnet bør man undersøke nærmere hva som kan ligge bak.

 Prekonferanse program

09.30- 09.-40:                                           Velkommen ved Unni Tranaas Vannebo, leder i NFSU

09.40 – 12.00:                     Training and using the ADBB and the’ m – ADBB scales

Professor Antoine Guedeney, MD, infant child and adolescent psychiatrist, Paris

12.00 – 13.00:                                                           Lunsj

13.00 – 16.00:                              Erfaringer med bruk av ADBB-skalaen i Norden:

13.00- 13.25:                     Erfaringer med opplæringer i ADBB i Norge Vibeke Moe, Dr.Psychol, Psykologspesialist, Universitetet i Oslo og Unni Tranaas Vannebo, Helsesykepleier, RBUP Øst og Sør

13.25- 13.45:                     Kaija Puura, Barnepsykiater Tampere universitet, Finland deltar med sine erfaringer ved å bruke ADBB i Finland og studien som ble gjennomført.

13.45-14.00:                                 Pause

14.00-14.30:                      ”De viktige små”. Erfaringer med bruk av ADBB i Haugesund, Sissel Øritsland, Barnepsykiater/overlege BUP Haugesund

14.30-15.00:                      Erfaringer med bruk av ADBB i helsestasjonen, Anne Kjeldstad, Helsesykepleier Trondheim kommune

15.00 – 15.15:                                                           Pause

15.15 – 15.45:                    Erfaringer med å bruke ADBB i BUP, Hedvig Svendsrud, klinisk psykolog, BUP, Sykehuset Vestfold

15.45-16.00:                      Oppsummering av dagen og veien videre. Vibeke Moe og Unni Tranaas Vannebo

 

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen i Stockholm med start 4 mars 2019. Missa inte tillfället att fördjupa dina kunskaper i «Infant Mental Health».

Passar alla yrkesgrupper som arbetar med späda och små barn 0-6 år inom barnhälsovård, förskola, BUP, Socialtjänst med flera. Sista ansökningsdag 1 februari. Läs mer här:

https://www.psychology.su.se/samverkan/uppdragsutbildning/itb-s-kurser

 

 

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Første annonsering! /First announcement

Sett av dagene 10.-11. oktober for årets NFSU konferanse som i år arrangeres i Malmø.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen». Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Første dag har vi vært så heldige å få Professor Paul Ramchandani som key note speaker. Professor Ramchandani er barnepsykiater, kliniker og forsker. Han har forsket mye på tidlig samspill mellom spedbarn og fedre, og ledet spennende longitudinelle studier av fedres betydning for barnets videre utvikling. Han har i mange år vært tilknyttet Imperial College i London og helt nytt av året er at han har blitt utnevnt som den første LEGO professoren i lek ved universitetet I Cambridge

Vår key note speaker andre dag er Associate Professor Elia Psouni. Hun arbeider ved Lund Universitet og har blant annet gjort spennende forskning på depresjon hos fedre, og er dessuten opptatt av tilknytning som en sentral måte å forstå utviklingsprosesser på.

Blant andre foredragsholdere du vil møte disse dagene kan vi nevne barnepsykolog og forsker Malin Bergstrøm, ved Karolinska Institutet Sverige. Hun har blant annet har forsket på betydningen av delt versus ikke-delt omsorg for små barn når foreldre går fra hverandre.

Du vil også møte psykolog, forsker og klinisk specialist, Sven Åge Madsen, Danmark, og psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Thomas Skjøthaug, Norge, som begge på ulike måter er opptatt av fedres psykiske helse i svangerskap og barseltid og hvordan man kan forstå og behandle dette.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Vi kommer tilbake med nærmere program og flere detaljer om konferansen ganske snart.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konferansen/Prekonferanse 2017 (Program, innkallelse til årsmøte NFSU medl.) mm

 

Hvordan kommer jeg til Lyngby?

Hotellet ligger i hjertet af Lyngby, 13 km. fra København. Det ligger på toppen af Lyngby storcenter. Du kan parkere i parkeringskælder under hotellet mod betaling. Alternativt er det muligt at parkerer uden betaling bagved Lyngby station, 5 min. gang fra hotellet.

Du kan tage til Lyngby station med S-tog, linje B mod Hillerød.

S-toget kører både fra Købehavns hovedbanegård, samt Nørreport station. Hvis man kommer med metro fra Kastrup lufthavn, kan man skifte til S-tog på både Københavns hovedbanegård og Nørreport station. For mere info se evt. på internettet ”rejseplanen”.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

«NFSU konferansen» den 13.-14. september er nå fulltegnet – men fortsatt ledig plasser til Prekonferansen

«NFSU konferansen den 13.-14. september er nå fulltegnet og vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger. Det samme gjelder middagen den 13. september.

Det er fortsatt ledige plasser til prekonferansen, så her kan du fortsatt melde deg på! Vi sees på NFSU konferanse!

Vennlig hilsen styret i NFSU»