Pamela Massoudi er klinisk psykolog og adjungerad lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hun har lang erfaring i psykologisk arbeid med sped- og småbarn og deres familier. Pamela arbeider i et småbarnsteam i BUP i Region Kronoberg, men har tidligere arbeidet både i helsestasjon og med barnemedisin. Hennes tidligere forskning har handlet om psykisk uhelse hos nyblivne foreldre med et spesielt fokus på fedre. Pamela har arbeidet klininsk med CPP siden 2013 og driver med utdanning i CPP i Sverige Child -Parent Psychotherapy (CPP) er en samspillsrettet og traumefokusert behandlingsmetode for barn 0-5 år som har opplevd traumatiske hendelser, for eksempel, vold, seksuelle overgrep, flukt, alvorlige ulykker og medisinske traumer. Viktige mål i behandlingen er at forelderen/den voksne skal forstå barnets reaksjoner samt utvikle ulike måter å støtte barnet på, blant annet gjennom dyadisk affektregulering.

Pamela Massoudi er klinisk psykolog og adjungerad lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hun har lang erfaring i psykologisk arbeid med sped- og småbarn og deres familier. Pamela arbeider i et småbarnsteam i BUP i Region Kronoberg, men har tidligere arbeidet både i helsestasjon og med barnemedisin. Hennes tidligere forskning har handlet om psykisk uhelse hos nyblivne foreldre med et spesielt fokus på fedre. Pamela har arbeidet klininsk med CPP siden 2013 og driver med utdanning i CPP i Sverige Child -Parent Psychotherapy (CPP) er en samspillsrettet og traumefokusert behandlingsmetode for barn 0-5 år som har opplevd traumatiske hendelser, for eksempel, vold, seksuelle overgrep, flukt, alvorlige ulykker og medisinske traumer. Viktige mål i behandlingen er at forelderen/den voksne skal forstå barnets reaksjoner samt utvikle ulike måter å støtte barnet på, blant annet gjennom dyadisk affektregulering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *