Kari Slinning Kari Slinning er utdannet psykolog i 1990 og var tilknyttet Aline spedbarnsenter i Oslo i 16 år dels som kliniker og dels som stipendiat. Hun disputerte i 2004 med graden Dr.psychol. ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn som var eksponert for opiater og andre rusmidler i fosterlivet. Hun er nå leder for Seksjon sped-og småbarn ved RBUP Øst og Sør, Norge. Hovedinteresser er rus-og psykisk helseproblematikk hos foreldre i graviditet, sped-og småbarnsfasen, tidlig identifisering og iverksetting av effektive tiltak som fremmer en trygg og utviklingsfremmende relasjon mellom foreldre og barn. Kari Slinning har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. De siste 12 årene har Slinning jobbet mye med opplæring og implementering av kartleggings-og utredningsmetoder (EPDS, ADBB, ASQ og Bayley), samt med tilknytningsbaserte intervensjoner som the Newborn behavioral Observation (NBO) systems, Circle of Security (COS Virginia) og Attachment Biobehavioral Catchup (ABC).

Kari Slinning Kari Slinning er utdannet psykolog i 1990 og var tilknyttet Aline spedbarnsenter i Oslo i 16 år dels som kliniker og dels som stipendiat. Hun disputerte i 2004 med graden Dr.psychol. ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn som var eksponert for opiater og andre rusmidler i fosterlivet. Hun er nå leder for Seksjon sped-og småbarn ved RBUP Øst og Sør, Norge. Hovedinteresser er rus-og psykisk helseproblematikk hos foreldre i graviditet, sped-og småbarnsfasen, tidlig identifisering og iverksetting av effektive tiltak som fremmer en trygg og utviklingsfremmende relasjon mellom foreldre og barn. Kari Slinning har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. De siste 12 årene har Slinning jobbet mye med opplæring og implementering av kartleggings-og utredningsmetoder (EPDS, ADBB, ASQ og Bayley), samt med tilknytningsbaserte intervensjoner som the Newborn behavioral Observation (NBO) systems, Circle of Security (COS Virginia) og Attachment Biobehavioral Catchup (ABC).

Kari Slinning
Kari Slinning er utdannet psykolog i 1990 og var tilknyttet Aline spedbarnsenter i Oslo i 16 år dels som kliniker og dels som stipendiat. Hun disputerte i 2004 med graden Dr.psychol. ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn som var eksponert for opiater og andre rusmidler i fosterlivet. Hun er nå leder for Seksjon sped-og småbarn ved RBUP Øst og Sør, Norge.
Hovedinteresser er rus-og psykisk helseproblematikk hos foreldre i graviditet, sped-og småbarnsfasen, tidlig identifisering og iverksetting av effektive tiltak som fremmer en trygg og utviklingsfremmende relasjon mellom foreldre og barn. Kari Slinning har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. De siste 12 årene har Slinning jobbet mye med opplæring og implementering av kartleggings-og utredningsmetoder (EPDS, ADBB, ASQ og Bayley), samt med tilknytningsbaserte intervensjoner som the Newborn behavioral Observation (NBO) systems, Circle of Security (COS Virginia) og Attachment Biobehavioral Catchup (ABC).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *