NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *