Første annonsering! /First announcement

Sett av dagene 10.-11. oktober for årets NFSU konferanse som i år arrangeres i Malmø.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen». Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Første dag har vi vært så heldige å få Professor Paul Ramchandani som key note speaker. Professor Ramchandani er barnepsykiater, kliniker og forsker. Han har forsket mye på tidlig samspill mellom spedbarn og fedre, og ledet spennende longitudinelle studier av fedres betydning for barnets videre utvikling. Han har i mange år vært tilknyttet Imperial College i London og helt nytt av året er at han har blitt utnevnt som den første LEGO professoren i lek ved universitetet I Cambridge

Vår key note speaker andre dag er Associate Professor Elia Psouni. Hun arbeider ved Lund Universitet og har blant annet gjort spennende forskning på depresjon hos fedre, og er dessuten opptatt av tilknytning som en sentral måte å forstå utviklingsprosesser på.

Blant andre foredragsholdere du vil møte disse dagene kan vi nevne barnepsykolog og forsker Malin Bergstrøm, ved Karolinska Institutet Sverige. Hun har blant annet har forsket på betydningen av delt versus ikke-delt omsorg for små barn når foreldre går fra hverandre.

Du vil også møte psykolog, forsker og klinisk specialist, Sven Åge Madsen, Danmark, og psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Thomas Skjøthaug, Norge, som begge på ulike måter er opptatt av fedres psykiske helse i svangerskap og barseltid og hvordan man kan forstå og behandle dette.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Vi kommer tilbake med nærmere program og flere detaljer om konferansen ganske snart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *