Implementering av DC:0-5 i Norden

Som mange av dere har fått med dere, så er klassifikasjonssystemet DC:0-3R under revidering. Den nye versjonen DC:0–5™ Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood ble lansert på ZERO TO THREE-stiftelsens årskonferanse I New Orleans, USA, 7.-9. desember 2016. Systemet utvides nå til å gjelde barn opp til 5 år og det er gjennomført relativt store endringer. Gjennom NFSU har skandinaviske forskere og klinikere fått komme med innspill i prosessen. Takk til alle som har bidratt! Vi vet at flere av innspillene våre har kommet med, noe som selvfølgelig er veldig gledelig.

Imidlertid har det vært lite informasjon som har gått ut fra revisjonsgruppen i sluttfasen. Det innebærer at det har vært vanskelig å få planlagt implementering i Norden. NFSU-styret har derfor bedt om at det opprettes en egen arbeidsgruppe, The Nordic DC:0-5 Task Force, som skal bestå av forskere og klinikere som skal sette seg inn i manualen og legge en plan for implementering. Hittil har man hatt et skandinavisk samarbeid om dette, men man vil nå også invitere med kolleger fra Finland for å styrke det nordiske perspektivet. Pia Risholm Mothander har blitt bedt om å lede gruppen og har takket ja til det. De øvrige deltakerene vil bli presentert på hjemmesiden så snart gruppen er etablert.

12. september 2017 vil det bli avholdt en prekonferansedag i forbindelse med NFSUs årskonferanse i København. Dagen vil være åpen for påmelding for alle interesserte fagpersoner. Mer informasjon om systemet finner dere på www.zerotothree.org. Infant Mental Health Journal, WAIMHs eget tidsskrift, er fra og med septembernummeret 2016 også i ferd med å presentere informasjon om systemet.

Oppdatert info kommer etter møtet i Stockholm 26.1.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *