Medlemskap

För att bli medlem:

Medlemskap Danmark: 
300 kr indsættes på Danske Bank 9570 16595128

Studenter kr. 150,-

NFSU v/ Benedicte Engstrup

IBAN: DK2230000016595128
SWIFT: DABADKKK
NFSU organisationsnr.: 918.823.417

 


Medlemskap Sverige:
300 kr insättes på bankgiro 5492-1887 eller via Swish 123 014 27 45

Studenter kr. 150,-

Medlemskap Norge:
300 kr insättes på DnB Kontonr.: 1503.92.80822
Nordisk forening for spedbarnsutvikling (NFSU)

Organisasjonsnummer: 918 823 417

Studenter kr. 150,-

BIC (swift adr. DNBANOKKXXX)
(IBAN) NO 94 7877 0665 352

Det er fint om du kan skrive din mailadresse når du betaler ditt medlemsskap. Dette for at vi skal kunne kontakte deg etterfølgende med nyhetsbrev etc.