nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konferanse 2018

Velkommen til NFSUs årliga konferens  – 10 – 11. oktober 2018  ved Elite Hotel Savoy, Malmö

Späda och små barns utveckling -Men papporna då?

Kunskap från forskning och klinisk verksamhet kring hur man kan tillvarata och utveckla barnets relation till båda föräldrarna

Med årets tema på NFSU konferensen vill vi lägga fokus på att det lilla barnet oftast utvecklas i relationen till båda sina föräldrar.

Kanske måste vi ställa oss frågan om vi fortfarande betraktar pappan/den icke-födande föräldern som nummer två ur barnets perspektiv? Vad får det i så fall för konsekvenser för barnet och den hjälp vi erbjuder?

Med temat hoppas vi på att bli bättre på att uppmärksamma såväl risker som möjligheter i barnets relation till sina pappor.

Keynote Speakers är Professor Paul Ramchandani från Cambridge University och visiting Professor at Imperial College i London och Docent Elia Psouni från Lunds universitet.

Därutöver föreläser en rad kliniker och forskare från de nordiska länderna däribland Monica Hedenbro och Svend Aage Madsen.

Prekonferans 9 oktober -NBO

Vid årets prekonferens inbjuds du till att lära känna Newborn Behavior Observation System, NBO.

Kari Slinning, psykolog och metodansvarig för NBO i Norge och Unni Tranaas Vannebo, sjuksköterska/ Nationell koordinator/NBO-utbildare kommer att introducera dig till de mest centrala delerna av metoden NBO.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konferansen/Prekonferanse 2017 (Program, innkallelse til årsmøte NFSU medl.) mm

 

Hvordan kommer jeg til Lyngby?

Hotellet ligger i hjertet af Lyngby, 13 km. fra København. Det ligger på toppen af Lyngby storcenter. Du kan parkere i parkeringskælder under hotellet mod betaling. Alternativt er det muligt at parkerer uden betaling bagved Lyngby station, 5 min. gang fra hotellet.

Du kan tage til Lyngby station med S-tog, linje B mod Hillerød.

S-toget kører både fra Købehavns hovedbanegård, samt Nørreport station. Hvis man kommer med metro fra Kastrup lufthavn, kan man skifte til S-tog på både Københavns hovedbanegård og Nørreport station. For mere info se evt. på internettet ”rejseplanen”.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

«NFSU konferansen» den 13.-14. september er nå fulltegnet – men fortsatt ledig plasser til Prekonferansen

«NFSU konferansen den 13.-14. september er nå fulltegnet og vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger. Det samme gjelder middagen den 13. september.

Det er fortsatt ledige plasser til prekonferansen, så her kan du fortsatt melde deg på! Vi sees på NFSU konferanse!

Vennlig hilsen styret i NFSU»