nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konference 2021

Der er stadig pladser ved spændende konference om det spæde barns udtryk og reaktioner, samt fælles overblik ift. forældre/barn samspilsmetoder.
Nordisk forening for spæd og småbørn afholder konference i København og vi har fået mulighed for at forlænge earlybird periode. Læs nærmere nedenfor;

Årets NFSU konference den 11-12 november 2021 i København  på Scandic Falkoner med prekonference 10 november.
OBS MED TILMELDINGSLINK I BUNDEN
Hovedkonferencens tema er: Med blikket på barnet
Mere om årets tema:

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne fokusere på den problemstilling, at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspils- undersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål.
Program dag 1 ”Med blikket på barnet”

08.30 – 10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen! Anja Molbeck Andersen, leder af NFSU

10.10 – 10.30 Kaija Puura – World Organisation Of Infants Mental Health; Infant Human Rights: Vad betyder det för små barn med psykisk ohälsa?

10.30 – 11.00 Lynne Murray: The psychology of babies; how relationships support development from birth to two. Specific facets of parenting link to specific child outcomes. ‘Is there something special about book-sharing?’

11.00 – 11.15 pause

11.15 – 12.00 Lynne Murray: The psychology of babies (fortsat)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 WARM projektet: opfølgning i forhold til børn af forældre med psykiske lidelser ved Susanne Harder og Katrine Rødher, Københavns universitet

13.30 – 14.00 Teija Ancke: Små barn med psykisk sjuk förälder -effekter på interaktionsmönster

Kort Pause

14.10 – 14.50 ««Mothering the mother – men hva med barnet?» Refleksjoner og erfaringer fra praksisfeltet».

v/Heidi Fjeldheim og Hege Syversen Smerud, sped- og småbarnsenheten Ahus, BUP ØR.

14.50 – 15.20 Pause

15.20 – 15.50 Sebastian Lundström: The rise of autism spectrum disorder: Artefact or reality?

En kort strække-ben pause

15.55 – 16.25 Karin Brocki: Betydelsen av utveckling av självregleringsförmåga för senare beteendeproblem.
Der afholdes Årsmøde umiddelbart efter denne konferencedag Der afholdes get-together og festmiddag fra kl. 18.30
Program dag 2

«Samspillsobservasjon av foreldre og barn – hvilke metoder benyttes i sosial-og helsetjenestene i Norden og hvilke egner seg best for klinisk bruk og hvilke egner seg best for forskning?»
Mere om tema; Systematiske observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er en viktig informasjonskilde i vurdering av barnets omsorgssituasjon, men det er liten kunnskap om hvor pålitelig innhenting av slik informasjon er. Bruk av samspillsobservasjoner krever spesifikke metodeferdigheter, både når det gjelder praktisk gjennomføring og tolkning av informasjonen som fremkommer, men også med hensyn til vurdering av nytte i undersøkelse-og tiltaksarbeid. Derfor inkluderer metodeferdigheter en reflektert holdning til muligheter og begrensninger ved å bruke systematiske samspillsobservasjoner.
09.00 – 09.30 Introduktion v/ Kari Slinning med fokus på bruk av strukturerte samspillsmetoder 09.30 – 10.00 Crowell- metoden (Crowell & Feldman) v/ Heidi Jacobsen

10.00 – 10.30 Pause med kaffe

10.30 – 11.10 Parent-Child Early Relational Assessment Scale (PC-ERA, R. Clark) v/ Teija Anke og Heidi Fjellheim samt The brief parent-child early relational assessment (B-ERA, R. Clark) v/Kari Slinning

11.10 – 11.40 Care Index (Pat Crittenden) v/ Eline Hagvoll Trudvang

11.40 – 12.10 Emotional availability scales (EAS, Z. Biringen) v/ Kristin Lund

12.10 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Marchack Interaction Method (MIM, A. Jernberg ) v/ Amalie Vatne Brean og Kathrin Bernstad

13.45 – 14.15 Coding Interactive Behavior (CIB, R.Feldman) v/ Gun-Mette Rødsand, samt drøftelse ved Susanne Harder og Katrine Rødher

14.15 – 14.45 Pause med kaffe

14.45 – 15.15 Oppsummering av likheter og forskjeller, styrker og svakheter
Program for prækonferencen den 10. november 2021

Prekonferensen kommer att ge en introduktion till Child-Parent Psychotherapy (CPP), en relationsbaserad och traumafokuserad behandlingsmetod för barn 0–6 år.

Förutom presentationer/föreläsning kommer deltagarna även att få öva praktiskt och diskutera i mindre grupper. Målgruppen för prekonferensen är kliniker som arbetar med behandling av små barn och deras omsorgsgivare.

CPP lämpar sig väl för barn som varit med om olika typer av stressfyllda livshändelser som påverkat relationen mellan förälder/omsorgsperson och barn. Det kan gälla enstaka svåra händelser till komplex och långvarig utsatthet, såsom: Olyckor, separationer, egen eller förälders utsatthet för våld och övergrepp, omsorgssvikt, psykisk eller somatisk sjukdom hos förälder, medicinska trauman eller erfarenheter av krig och migration.

I behandlingen möter man i huvudsak barn och förälder/omsorgsperson tillsammans.

CPP har sin grund i anknytningsteori, integrerat med traumateori, psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, och social inlärningsteori. CPP fokuserar även på kontextuella faktorer, familjens kultur, och historiska trauman. CPP är manualbaserad och har gott vetenskapligt stöd.

Prekonferensen afholdes av Pamela Massoudi, Guro Vigestad & Anita Krøvel-Velle,  CPP-utbildare i Sverige respektiv Norge.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Priser for konferencen
Early bird pris for medlemmer af NFSU: 2500 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.konference inden 20/9
Early bird for ikke medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift.konference inden 20/9
Late bird for medlemmer af NFSU: 3000 DKK, dvs. tilmelding efter 20/9
Late bird pris for ikke-medlemmer af NFSU: 3500 DKK, dvs. tilmelding efter 20/9
Pris for heltids studerende: 1500 DKK
Pris for deltagelse i prækonferencen: 1200 DKK
Tilmeldingslink;

https://kongresk.eventsair.com/nfsu2021/tilmelding

https://kongresk.eventsair.com/nfsu2021/tilmelding

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Dato for NFSU konferencen 2021 rykkes til november 2021 pga. af den aktuelle covid 19 situation

Kære alle gamle og nye medlemmer

Håber at alle er kommet godt ind i det nye år. Vi har i styregruppen haft fokus på planlægning af næste NFSU konference og havde sat alle sejl på at konferencen kunne afholdes i København i april 2021. Vi har måtte sande, at dette ikke vil være realistisk i dette forår med den aktuelle covid 19 situation. Vi har i styregruppen haft mange drøftelser og begyndende forarbejde på at gøre næste NFSU konference digital, men er nu kommet frem til at dette ikke det rigtige format ift. vores årlige NFSU konference. Vi har på denne baggrund taget en beslutning i styregruppen om at udskyde konferencen til november 2021 og satser på ,at der er bedre mulighed for at mødes fysisk på dette tidspunkt. Konferencen vil fortsat blive afholdt i København. Vi er i fuld gang med at afklare rammerne og endelige dato for konferencen og vender tilbage hurtigt muligt med mere info ift. dette.  

Mange hilsner fra styregruppen i NFSU

 

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konference i København den 25-27 november 2020

Tema for NFSU konferencen 2020 «Med blikke på barnet»

NFSU ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne problematisere at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspilsundersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes situation, udtryk og reaktioner. Gennem forlæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål.

Vi er aktuelt i gang med at færdigøre programmet for NFSU konferencen og vender tilbage med mere info ift. konferencen ( pris og tilmeldings oplysninger), når det endelige program er på plads.

Dette års NFSU konferencen afholdes på Scandic Falkoner i København den 26-27 november 2020, samt prækonference den 25. november 2020.

Vi ser frem til nogle spændende konferencedage

Mange hilsner fra styregruppen i NFSU

 

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Nu er der åbent for tilmeldinger til NSFU-konference 2019

På dette påmeldingsskema kan du melde dig til.

Et par hurtige tips til skemaet:

  • NTNU står opført som ansvarlig for tilmelding til konferencen.
  • Inden du kan tilmelde dig konferencen, skal du godkende deres ”data processing consent”.
  • Ved tilmelding som medlem skal man have betalt medlemskab for 2019. Dersom man ikke har betalt endnu, kan man betale medlemskab samtidig med, at man tilmelder sig konferencen.
    Se på vores hjemmeside vedr. medlemskab.