NFSU/NAIMH

Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling är en förening för professionella inom området «Infant Mental Health». Kliniker, forskare och studenter möts här, och vid vår årliga konferens utbyts erfarenheter och samarbeten mellan de nordiska länderna. Styrelsen utgörs av sex personer, två från de respektive medlemsländerna Norge, Danmark och Sverige.

Här hittar du föreningens stadgar som du kan ladda ned som pdf-fil:

NFSU Stadgar 2012

Nuvarande styrelsen består av:

Ordförande Unni Tranaas Vannebo

561

Leder; Unni Tranaas Vannebo, helsesøster

Mail: utv@r-bup.no

Unni Tranaas Vannebo er helsesøster og utdannet i Trondheim 1987-88. Hun har arbeidet som helsesøster i Fosnes kommune i tiden 1980-2005, har i mange år arbeidet med Tidlig intervensjonsprosjekt i Nord Trøndelag.

Unni har siden 2007 arbeidet i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Region Øst og Sør (RBUP Øst og Sør). Hun har 2. avd spes ped med fordypning i tidlig intervensjon, videreutdanning i «Når mor eller far er psykisk syk», og er Marte Meo veileder.

Tranaas Vannebo har i mange år vært leder for helsesøstergruppen i Nord Trøndelag og har vært styremedlem i Landsgruppe av helsesøstre i 10 år. Hun har der også vært prosjektkoordinator for ADBB studien i Trondheim, og er også nasjonal koordinator for Liten i Norge studien ( LiN-studien). Hun er sertifisert observatør i Newborn Behavior Observation (NBO) og er også sertifisert trener innenfor NBO.

Unni er også leder for Prematurnettverket ved i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, (RBUP Øst og Sør).

Tranaas Vannebos faglige hovedinteresser innen spedbarnsfeltet er tidlig diagnostikk, tilknytning og spedbarnets tidlige språk. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Hun er involvert i opplæringer i NBO og ADBB i hele Norge og har også hatt opplæringer i ADBB både i Stockholm og København.

 

 

Billede af mig 1

Anja Molbech, Danmark

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns universitet i 2000 og har været autoriseret siden 2002.

Jeg har siden 2001 arbejdet som psykolog inden for børne- og familieområdet, henholdsvis psykiatrisk og kommunalt regi, både i Danmark og i Norge.

Jeg var ansat ved Familieklinikken, børne- og ungdomspsykiatrien ved Vest Agder Sygehus, Norge i 2001-2002. Jeg havde både familieterapeutiske og individuelle udrednings- og behandlingsforløb for de 0-18 årige og deres familier. Jeg havde endvidere legeterapeutiske behandlingsforløb, konsulent- og undervisningsfunktion for daginstitutioner/skoler, samt varetog psykiatrisk akutfunktion på kombineret somatisk og psykiatrisk skadestue. Jeg havde tæt samarbejde med voksenpsykiatrien, da forældrene ofte havde egne psykiatriske problemstillinger.

Fra 2002-2015 har jeg været ansat som klinisk psykolog ved Familiehuset og ”Ung familie på vej”, Brøndby kommune. Min psykologfunktion i Brøndby kommune fungerer i en delt stilling mellem familieterapeutisk behandlingsarbejde i Familiehuset efter serviceloven § 52 og 11,3 og kommunes forbyggende tilbud ”Ung familie på vej” til unge familier og deres børn op til 3 år. Dette tilbud udbydes i samarbejde mellem Familiehuset og sundhedsplejen i form af tværfaglige teams af psykolog og sundhedsplejerske. Begge psykologfunktioner er rettet mod familieterapeutisk arbejde med psykisk skrøbelige og usikre forældre, som oplever kontakt- og tilknytningsvanskeligheder i forhold til deres børn, og som derfor også har det vanskeligt i forhold til at sætte relevante grænser/ rammer for deres børn.

Aktuelt er jeg ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrien Glostrup, ambulatorium for spæd- og småbørn (tidligere Mini Q). Vi dækker region Hovedstadens optagelsesområde. Mine psykologfaglige opgaver er udredning og behandling af spæd- og småbørns egne vanskeligheder (0-3 år), udredning og behandling af samspilsvanskeligheder i forældre/barn relationen. Jeg varetager også forebyggende indsats ift. psykisk sårbare gravide og nyblevne forældre med psykisk sårbarhed med henblik på at sikre barnets psykiske og fysiske trivsel og udvikling, samt at støtte forældre-barn relationen og tilknytningsprocessen.

Min psykologfaglige hovedinteresse har de sidste mange år været spæd- og småbørns området, med specielt fokus på tidlig indsats ift. tilknytning- og samspilsvanskeligheder.

 

Johanna Karlsson

Johanna Karlsson, Sverige

Pressebilde

Nina Sanner, Norge

Psykologspesialist og PhD-stipendiat

Mail: nina.sanner@gmail.com

Nina Sanner er utdannet psykolog ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet I Oslo 1999. Hun fullførte også en cand.mag.-grad fra samme fakultet i 1994. Sanner ble psykologspesialist med fordypningsområde klinisk arbeid med barn og ungdom i 2007. Hun har vært fast ansatt kliniker ved BUP Hamar siden 2004, men har nå forskningspermisjon for å arbeide som stipendiat ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Region Øst og Sør (RBUP Øst og Sør). PhD-stipendiatstillingen er tilknyttet «Liten i Norge»-studien (LIN), ledet av Vibeke Moe.

Hennes doktorgradsarbeid «A prospective, longitudinal study of mental health in a population sample of Norwegian 12 months old children» (n=109) har fokus på ettåringers sosioemosjonelle fungering og diagnostikk av små barns vansker og beskrivelse av utviklingsveier gjennom første leveår. Tidligere studier har vist at små barn kan ha psykiske helseplager i samme omfang som eldre barn. Svært få av de yngste barna får i dag et tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Studien vil gi mer kunnskap om hva som kjennetegner psykiske helseplager hos 12 måneder gamle barn. Denne kunnskapen kan gjøre det lettere for helsepersonell å fange opp tidlige tegn og å sikre hjelp til barn med begynnende skjevutvikling.
Sanners faglige hovedinteresser innen spedbarnsfeltet er tidlig diagnostikk og tilknytning. Hun er opptatt av samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Hun er involvert i implementering av diagnosesystemet DC:0-3R i Norge og er regional DC:0-3R-veileder for BUP-ene i Hedmark og Oppland fylker. Hun vil fra høsten 2015 påbegynne utdanning i Child-Parent Psychotherapy (CPP, et relasjonsbasert behandlingstilbud for barn som har opplevd omsorgssystemrelaterte traumer).

Katrin-Bernstad

Katrin Bernstad, Sverige

2015-07-20 19.45.41

Emma Bars, Danmark

Emma er uddannet psykolog fra Aarhus universitet. Hun er autoriseret som psykolog, og i gang med specialistuddannelse i psykoterapi.
Hun har siden 2007 arbejdet som psykolog indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, både i Norge og i Danmark, med særligt fokus på tidlig intervention med spæd- og småbørn.
Aktuelt er hun ansat i Børne- og ungdomspsykiatrien Glostrup, ambulatorium for spæd- og småbørn (tidligere mini-Q). Afsnittet dækker hele Region Hovedstadens optagelsesområde.  Der arbejdes i tværfaglige teams (læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere).
Psykologfaglige arbejdsopgaver er udredning og behandling af spæd- og småbørns egne vanskeligheder (0-3 årige), udredning og behandling af samspilsvanskeligheder, ambulant og i dagafsnit regi. Ambulatoriet har regionsfunktion i udredning og behandling af spæd- og småbørn med spiseforstyrrelser. Varetager forebyggende terapeutiske samtaleforløb med psykisk sårbare gravide og nyblevne forældre med psykisk sårbarhed med henblik på at sikre barnets psykiske og fysiske trivsel, samt støtte forældre i forældre-barn relationen og tilknytningsprocessen. Ovenstående forebyggende indsats foretages hovedsageligt på hjemmebesøg hos familien. Der samarbejdes med kommunale instanser samt barsel- og fødeafdelinger.
Emma har en særlig interesse for udredning og behandling af samspilsvanskeligheder mellem forældre og små børn samt for det forebyggende arbejde med psykisk syge gravide og mødre og deres spædbørn.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *