nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen i Stockholm med start 4 mars 2019. Missa inte tillfället att fördjupa dina kunskaper i «Infant Mental Health».

Passar alla yrkesgrupper som arbetar med späda och små barn 0-6 år inom barnhälsovård, förskola, BUP, Socialtjänst med flera. Sista ansökningsdag 1 februari. Läs mer här:

https://www.psychology.su.se/samverkan/uppdragsutbildning/itb-s-kurser