nfsu-kobenhavn-140917-nina-sanner_handouts

NFSU konferanse 2018

Årets NFSU konferanse blir holdt i Malmø 10. – 11. oktober. Se tidligere annonsering på hjemmesiden.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen».

Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Det jobbes fortsatt med programmet, men i tillegg til de foredragsholderne som allerede står beskrevet, kommer også stipendiat

Eivor Fredriksen og snakker om depresjonssymptomer hos mødre og fedre  og barns tidlige utvikling.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Konferansen holdes på Elite Savoy Hotell som ligger like ved Jernbanestasjonen. Det er reservert noen rom der og kan bestilles på reservation.malmo@elite.se (merkNFSU konferanse)

Styrelsen beslutade om förljande priser för konferensen 2018:

Prekonferens medlemmar: 1000 kr

Prekonferens icke-medlemmar: 1300 kr

Konferens early bird medlemmar: 2800 kr

Konferens early bird icke- medlemmar: 3300 kr

Konferens latebird medlemmar: 3000 kr

Konferens latebird icke-medlemmar 3500 kr

Datum:

Early bird: anmälan senast 14 juni 2018

Late bird : anmälan senast 31 augusti 2018

 

nfsu-kobenhavn-140917-nina-sanner_handouts

NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU