nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konferanse 2018

Velkommen til NFSUs årliga konferens  – 10 – 11. oktober 2018  ved Elite Hotel Savoy, Malmö

Späda och små barns utveckling -Men papporna då?

Kunskap från forskning och klinisk verksamhet kring hur man kan tillvarata och utveckla barnets relation till båda föräldrarna

Med årets tema på NFSU konferensen vill vi lägga fokus på att det lilla barnet oftast utvecklas i relationen till båda sina föräldrar.

Kanske måste vi ställa oss frågan om vi fortfarande betraktar pappan/den icke-födande föräldern som nummer två ur barnets perspektiv? Vad får det i så fall för konsekvenser för barnet och den hjälp vi erbjuder?

Med temat hoppas vi på att bli bättre på att uppmärksamma såväl risker som möjligheter i barnets relation till sina pappor.

Keynote Speakers är Professor Paul Ramchandani från Cambridge University och visiting Professor at Imperial College i London och Docent Elia Psouni från Lunds universitet.

Därutöver föreläser en rad kliniker och forskare från de nordiska länderna däribland Monica Hedenbro och Svend Aage Madsen.

Prekonferans 9 oktober -NBO

Vid årets prekonferens inbjuds du till att lära känna Newborn Behavior Observation System, NBO.

Kari Slinning, psykolog och metodansvarig för NBO i Norge och Unni Tranaas Vannebo, sjuksköterska/ Nationell koordinator/NBO-utbildare kommer att introducera dig till de mest centrala delerna av metoden NBO.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU