program-nfsu-konferanse-2018

NFSU konferanse 2018 i Malmö

Velkommen til NFSUs årliga konferens  – 10.-11. oktober 2018  ved Elite Hotel Savoy, Malmö

Her er all informasjon du trenger til påmelding – program og praktisk informasjon

program-nfsu-konferanse-2018

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

2. mai 2018 arrangeres det konferanse ved RBUP Øst og Sør – Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

I forbindelse med Verdensdagen for mødres mentale helse lanserer vi Håndbok i personsentrerte støttesamtaler og presenterer ny kunnskap på feltet.
Vi vil invitere fagfolk til en konferanse med fokus på ny forskning og universelle og selektive tilbud til gravide og barselkvinner for å fremme god psykisk helse, forebygge og avhjelpe vansker i denne perioden.
• Oppdatert kunnskap om depresjon i svangerskap og barseltid.
• Presentasjon av ny håndbok i støttesamtaler.
• Ny forskning knyttet til psykisk helse i denne perioden.
• Brukererfaringer.

Forelesere:
Kari Slinning, RBUP, seksjonsleder og forsker.
Malin Eberhard Gran, FHI, professor og spesialist i samfunnsmedisin.
Tine Gammelgaard Aaserud, jordmor og fagsjef for prosjektet Nurse-Family Partnership.
Birgitta Wickberg, tidl. Docent, Göteborgs universitet, Psykolog.
Kerstin Söderstrøm, Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet,
Psykologspesialist, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF.
Gro Vatne Brean, spesialist i klinisk psykologi, RBUP.
Aslaug Haug, Psykologspesialist.
Silje Marie Haga, forsker og prosjektleder for Mamma Mia, RBUP.
Ellen Solstad Olavesen, helsesøster og studieleder, RBUP Øst og Sør.

For mer informasjon og påmelding klikk på lenken under:

http://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/kurs-og-utdanning/kurs?kurs=Psykiske+reaksjoner+i+svangerskap+og+barseltid&id=33CB6FE3A8D2CB51C1258257004369C8

 

program-nfsu-konferanse-2018

NFSU konferanse 2018

Årets NFSU konferanse blir holdt i Malmø 10. – 11. oktober. Se tidligere annonsering på hjemmesiden.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen».

Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Det jobbes fortsatt med programmet, men i tillegg til de foredragsholderne som allerede står beskrevet, kommer også stipendiat

Eivor Fredriksen og snakker om depresjonssymptomer hos mødre og fedre  og barns tidlige utvikling.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Konferansen holdes på Elite Savoy Hotell som ligger like ved Jernbanestasjonen. Det er reservert noen rom der og kan bestilles på reservation.malmo@elite.se (merkNFSU konferanse)

Styrelsen beslutade om förljande priser för konferensen 2018:

Prekonferens medlemmar: 1000 kr

Prekonferens icke-medlemmar: 1300 kr

Konferens early bird medlemmar: 2800 kr

Konferens early bird icke- medlemmar: 3300 kr

Konferens latebird medlemmar: 3000 kr

Konferens latebird icke-medlemmar 3500 kr

Datum:

Early bird: anmälan senast 14 juni 2018

Late bird : anmälan senast 31 augusti 2018

 

program-nfsu-konferanse-2018

NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU

program-nfsu-konferanse-2018

Første annonsering! /First announcement

Sett av dagene 10.-11. oktober for årets NFSU konferanse som i år arrangeres i Malmø.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen». Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Første dag har vi vært så heldige å få Professor Paul Ramchandani som key note speaker. Professor Ramchandani er barnepsykiater, kliniker og forsker. Han har forsket mye på tidlig samspill mellom spedbarn og fedre, og ledet spennende longitudinelle studier av fedres betydning for barnets videre utvikling. Han har i mange år vært tilknyttet Imperial College i London og helt nytt av året er at han har blitt utnevnt som den første LEGO professoren i lek ved universitetet I Cambridge

Vår key note speaker andre dag er Associate Professor Elia Psouni. Hun arbeider ved Lund Universitet og har blant annet gjort spennende forskning på depresjon hos fedre, og er dessuten opptatt av tilknytning som en sentral måte å forstå utviklingsprosesser på.

Blant andre foredragsholdere du vil møte disse dagene kan vi nevne barnepsykolog og forsker Malin Bergstrøm, ved Karolinska Institutet Sverige. Hun har blant annet har forsket på betydningen av delt versus ikke-delt omsorg for små barn når foreldre går fra hverandre.

Du vil også møte psykolog, forsker og klinisk specialist, Sven Åge Madsen, Danmark, og psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Thomas Skjøthaug, Norge, som begge på ulike måter er opptatt av fedres psykiske helse i svangerskap og barseltid og hvordan man kan forstå og behandle dette.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Vi kommer tilbake med nærmere program og flere detaljer om konferansen ganske snart.