nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

MEDLEMSAVGIFTEN

För närvarande betalar man 300 kr per år som medlem i NFSU. NFSU är en sammanslutning som bildades 1991, som en dotterförening till WAIMH. För närvarande ingår de tre skandinaviskaländerna Sverige, Danmark och Norge men ej Finland p g a språkbarriären. Tanken med NFSU är att det ska vara en förening som knyter ihop erfarenheter och bidrar med kunskap för forskare och kliniker inom späd- och småbarnsfältet (infant mental health) i de skandinaviska länderna.

Vad får man för medlemsavgiften?

– Genom åren har det ordnats caféer med olika typer av föreläsare. Ofta är det någon i styrelsen som tagit initiativ till detta men om man som medlem har önskemål om att själv bjuda in en spännande föreläsare kring något tema, eller själv har något man vill berätta/diskuterar kan föreningen vara med och bidra med pengar till ett liknande arrangemang.

– I ett styrelsebeslut 160605 bestämdes att föreningen ska ge möjlighet för två medlemmar i föreningen att kunna åka på WAIMH-konferens. Stipendiet är på 5000 kr vardera och man får motivera och ansöka till styrelsen hur man ska använda sig av presenterat forskningsläge på WAIMH-konferensen i egen verksamhet inom späd- och småbarnsfältet i respektive hemland.

– En del av medlemsavgiften går också till att bekosta de möten då styrelsen samlar ihop sina styrelseledamöter och träffas vanligtvis i det land där konferensen ska hållas. Under denhär styrelsens tid har det varit två gånger per år och huvudsyftet är att planera det kommande årets konferens.

– Som medlem i NFSU får du reducerad avgift till NFSUS:s årskonferens

– Som medlem stöttar du NFSU:s hemsida som är en viktig kanal för att få ut nyheter om kurser,workshops och uppdateringar vad som sker ute i småbarnsverksamheterna och i den akademiska världen runt späd- och småbarnsfältet.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Implementering av DC:0-5 i Norden

Som mange av dere har fått med dere, så er klassifikasjonssystemet DC:0-3R under revidering. Den nye versjonen DC:0–5™ Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood ble lansert på ZERO TO THREE-stiftelsens årskonferanse I New Orleans, USA, 7.-9. desember 2016. Systemet utvides nå til å gjelde barn opp til 5 år og det er gjennomført relativt store endringer. Gjennom NFSU har skandinaviske forskere og klinikere fått komme med innspill i prosessen. Takk til alle som har bidratt! Vi vet at flere av innspillene våre har kommet med, noe som selvfølgelig er veldig gledelig.

Imidlertid har det vært lite informasjon som har gått ut fra revisjonsgruppen i sluttfasen. Det innebærer at det har vært vanskelig å få planlagt implementering i Norden. NFSU-styret har derfor bedt om at det opprettes en egen arbeidsgruppe, The Nordic DC:0-5 Task Force, som skal bestå av forskere og klinikere som skal sette seg inn i manualen og legge en plan for implementering. Hittil har man hatt et skandinavisk samarbeid om dette, men man vil nå også invitere med kolleger fra Finland for å styrke det nordiske perspektivet. Pia Risholm Mothander har blitt bedt om å lede gruppen og har takket ja til det. De øvrige deltakerene vil bli presentert på hjemmesiden så snart gruppen er etablert.

12. september 2017 vil det bli avholdt en prekonferansedag i forbindelse med NFSUs årskonferanse i København. Dagen vil være åpen for påmelding for alle interesserte fagpersoner. Mer informasjon om systemet finner dere på www.zerotothree.org. Infant Mental Health Journal, WAIMHs eget tidsskrift, er fra og med septembernummeret 2016 også i ferd med å presentere informasjon om systemet.

Oppdatert info kommer etter møtet i Stockholm 26.1.2017