nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Spännande IMH specialister som presenterade på NFSU konferensen i mars 2016 på 25-årsjubileét!

Audrey van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU. Hun er i tillegg professor II i utviklingspsykologi ved Universitetet i Tromsø. Audrey van der Meer leder et prosjekt om hvordan spedbarn oppfatter omverden.

Hensikten med prosjektet er å undersøke hjernens funksjon og dens utvikling ved å registrere elektrisk aktivitet i hjernen, mens barnet holder på med enkle visuelle oppgaver. Man ønsker å få kunnskap om hvordan hjernen til barn fungerer. Dette kan lære oss å forstå barna bedre, og på sikt, hjelpe barn der hjernen ikke fungerer helt som den skal. Prosjektet er finansiert av Prematurforeningen.

 

Hjerneforskning på babyer
Hjerneforskning på babyer

 

Jon Skranes er barnelege og professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Her er han en av seniorforskerne i CEBRA (Center for early brain development), som blant annet undersøker de kliniske konsekvensene av å være født prematurt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen. Denne forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse med en rekke vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader. Skranes arbeider også som overlege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Barnesenteret, Sørlandet sykehus i Arendal.

  Skranes_Jon